Onze website maakt gebruik van cookies. Deze hebben wij volledig geanonimiseerd. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.
Sluit
 

Veelgestelde vragen

Hieronder staan veelgestelde vragen aan De Koning. Klik op de vraag voor het antwoord.

vragen

antwoorden

Hoe kom ik aan declaratieformulieren?
De verwerking van de uren gaat digitaal. Je ontvangt de inloggegevens zodra je start met werken. De speciale reiskostendeclaratieformulieren zijn beschikbaar via de site. Je kunt deze of hier downloaden.  Download declaratieformulier

naar boven

Wat moet ik doen indien mijn loonheffingskorting wijzigt?
Indien de door ons toegepaste heffingskorting moet worden gewijzigd, dan dien je dit schriftelijk aan ons door te geven. Op verzoek stuurt De Koning je een voorbedrukt wijzgingsformulier toe. Deze dien je met de orginele handtekening aan ons te retourneren. Je dient vervolgens wel zelf te controleren op de salarisspecificaties of de heffingskorting correct is toegepast. Je bent er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat je niet te weinig loonbelasting betaalt aan de belastingdient, anders zul je bij de aangifte inkomenstenbelasting moeten bij betalen. Eventueel teveel betaalde loonbelasting wordt ook weer direct met jou verrekend middels een aangifte inkomstenbelasting.
naar boven

Is er een CAO van toepassing bij De Koning?
De Koning uitzendbureau is aangesloten bij de ABU en wij hanteren de CAO voor uitzendkrachten. Deze kun je hier downloaden. Download CAO voor uitzendkrachten.
naar boven

Wat is de connectie van De Koning met de Universiteit Leiden?
De Koning uitzendbureau is hofleverancier van de Universiteit Leiden. Wij ontvangen alle uitgezette vacatures op de diverse afdelingen en locaties. Onze consulenten hebben goed inzicht in de specifieke bedrijfscultuur en kunnen je uitstekend adviseren over de meest geschikte functie.
naar boven

Moet ik een afspraak maken voor een inschrijving?
De Koning uitzendbureau is elke werkdag geopend van 8.30 uur tot 17.30 uur. Je kunt zonder afspraak langskomen voor inschrijving bij één van onze consultants. Indien je op een bepaalde dag of specifiek tijdstip wilt langskomen dan kun je bellen voor een afspraak.
naar boven

Wat heb ik nodig bij mijn inschrijving?
Om juist dié baan te vinden die zo goed bij je past hebben wij bij inschrijving de volgende gegevens nodig:

naar boven

  • curriculum vitae;
  • eventueel kopie diploma's en getuigschriften;
  • geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort);
  • bankrekeningnummer;
  • in welke functie of bedrijfscultuur je een baan zoekt.

Kan ik ook online reageren op vacatures?
Op onze website vind je een overzicht van recente openstaande vacatures. Je kunt direct online reageren en je CV als bijlage toevoegen. Onze consultants nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om alles door te spreken en een afspraak te maken.
naar boven

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Als je ziek bent meld je dat eerst bij het bedrijf waar je werkt en vervolgens bij een consulent van De Koning uitzendbureau. Wij zijn speciaal geopend vanaf 8.30 uur om indien nodig je melding zo spoedig mogelijk aan het UWV door te geven. Het UWV neemt direct de controle van je ziekte over. Je eerste twee ziektedagen gelden als wachtdagen. Deze worden niet uitbetaald. Daarna heb je eventueel recht op ziekengeld. De hoogte van het bedrag wordt berekend aan de hand van je gemiddelde dagloon over de laatste 52 weken. Het is noodzakelijk dat je gedurende je ziekte bereikbaar bent.
naar boven

Moet ik mij ook betermelden?
Als je beter bent meld je dit wederom zo vroeg mogelijk aan De Koning uitzendbureau. Je moet jezelf ook binnen twee dagen betermelden bij het UWV met behulp van je DigiD via de volgende link: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/betermelden.aspx
naar boven

Wat houdt het ziekteverzuimregelement in?
Als je als uitzendkracht ziek wordt, heb je in de regel na twee wachtdagen recht op een ziektegelduitkering. Houd er rekening mee dat de eventuele ziektegelduitkering niet eerder dan in de vierde week vanaf je ziekmelding op je bankrekening wordt gestort. De hoogte van de eventuele uitkering is afhankelijk van de gewerkte uren in de periode van 52 weken voorafgaand aan je ziekmelding. Om alles correct te laten verlopen (en dus ook jouw uitkering!) dien je de onderstaande stappen op te volgen:

De ziekmelding
1) Vóór aanvang van je werkzaamheden stel je het bedrijf waar je werkt persoonlijk op de hoogte van de reden van je afwezigheid.
2) Meld je persoonlijk zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 9 uur s ochtends of minimaal een half uur voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch ziek bij jouw vestiging, zodat wij indien nodig  je ziekmelding kunnen doorgeven aan het UWV.

Bereikbaarheid tijdens de ziekteperiode
1) Als je tijdens je ziekte op een ander adres verblijft of als je adresgegevens onlangs zijn gewijzigd geef dat dan aan je contactpersoon van De Koning uitzendbureau door.
2) Zorg dat je overdag op je verpleegadres bereikbaar bent voor een eventueel bezoek van de controleur van de arbodienst. Deze controle kan vanaf de eerste ziektedag plaatsvinden.
3) Zorg er tevens voor dat je overdag telefonisch bereikbaar bent voor de arbodienst en voor De Koning uitzendbureau.
4) De Koning uitzendbureau zou het zeer op prijs stellen als je regelmatig belt met je contactpersoon van De Koning uitzendbureau om te vertellen hoe het met je gaat.

De betermelding
1) Meld je tijdens kantooruren beter bij De Koning uitzendbureau. Indien jouw ziekmelding is doorgezet naar het UWV dien je via de volgende link je ook beter te melden bij het UWV met je DigiD: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/betermelden.aspx. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betermelding aan het UWV en als je dit niet tijdig doet riskeer je een boete.

2) Meld je ook zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval de dag dat je weer kunt werken, beter bij De Koning uitzendbureau.
3) In overleg met De Koning uitzendbureau kun je daarna weer beter gemeld worden bij het bedrijf waar je tot je ziekmelding werkte zodat je eventueel weer je werk kunt hervatten. Als dat niet mogelijk is kan De Koning uitzendbureau op zoek gaan naar ander werk voor je.

Uiteraard wensen we je veel gezondheid en werkplezier toe!
naar boven

Hoe werkt het fasensysteem voor uitzendkrachten?
Op 30 december 2019 is de nieuwe CAO 2019 - 2021 voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze CAO is toegankelijker en leesbaarder dan de CAO van 2017 - 2019 De CAO voor uitzendkrachten kunt je hier downloaden en nalezen.
naar boven

Wie betaalt mijn salaris als ik als uitzendkracht aan de slag ga?
Zolang je als uitzendkracht via De Koning uitzendbureau werkt zijn wij jouw werkgever. Je salaris wordt iedere week uitbetaald en na iedere salarisrun ontvang je een loon-specificatie. Op de loonspecificatie staat het totaal verdiende loon en het aantal uren dat je die week hebt gewerkt. Ook kun je zien wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Onder aan de loonstrook tref je een overzicht welk (bruto) bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag en kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard.
naar boven

Mag ik een contract aangaan bij de opdrachtgever?
Je werkt als uitzendkracht via De Koning uitzendbureau. De Koning uitzendbureau maakt met de opdrachtgever afspraken over de duur van de opdracht. Afhankelijk van het soort opdracht wordt een termijn afgesproken, veelal 1040 uur (bij een fulltime baan is dit 6 maanden). Na deze periode wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld je een contract aan te bieden. Wij hebben hierover regelmatig contact met de opdrachtgever. Jij bent zelf wel verplicht aan ons te melden dat je een contract krijgt van onze opdrachtgever.
naar boven

Ontvang ik ook een jaaropgave?
Eind januari zijn de jaaropgaven met de inkomensgegevens van het voorafgaande jaar beschikbaar. Deze wordt automatisch naar het bij ons bekende emailadres gemaild. Heb je de jaaropgave niet ontvangen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen.
naar boven

Wat zijn reserveringen?
Als uitzendkracht spaar je automatisch een deel van je salaris voor vakantiedagen en vakantiebijslag. Je vakantiegeld wordt één keer per jaar rond eind mei automatisch op je rekening gestort. Indien je 5 aaneengesloten dagen op vakantie gaat kun je het ook laten uitbetalen. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.
naar boven

Hoe vul ik mijn declaratieformulier (werkbriefje) in?
Bij aanvang van jouw werkzaamheden heb je een email van De Koning uitzendbureau ontvangen met de instructie voor het invullen van de digitale urendeclaratie.In het declaratieformulier noteer je het aantal uren dat je per dag in een week hebt gewerkt, zonder pauze. Noteer je uren in decimalen. Gebruik voor een kwartier bijvoorbeeld 0,15 en voor een half uur 0,30 etc.
Vervolgens zorg je ervoor dat de declaratie door je leidinggevende, of een ander bevoegd persoon, digitaal wordt geaccordeerd. Indien jij en jouw leidinggevende het declaratieformulier uiterlijk elke volgende maandag voor 12.00 uur hebben geaccordeerd dan wordt deze direct verwerkt en uitbetaald. Voor reiskostenvergoeding per kilometer buiten het woon-werkverkeer om, vul je het aparte reiskostenformulier in. Dit formulier is via de website te downloaden. Deze dien je ondertekend bij ons in te leveren.
naar boven

Komen uitzendkrachten ook in aanmerking voor pensioen?
Met ingang van 1 januari 2008 is de pensioenregeling aangepast. Het belangrijkste verschil is dat er voortaan twee pensioenvormen beschikbaar zijn: 
1. een voor fase A uitzendkrachten, deze pensioenregeling wordt het BasisPensioen genoemd;
2. en een voor fase B/C uitzendkrachten, het PlusPensioen genaamd.

De inhoud van het fase A basispakket verschilt niet van het huidige pensioenpakket. Het enige verschil is dat een uitzendkracht in fase A vanaf 1 januari 2008 geen pensioenpremie meer betaalt. De Koning betaalt vanaf 1 januari 2008 de volledige pensioenpremie.

Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase B en C is er en kwalitatief betere pensioenregeling, het PlusPensioen genaamd. In de CAO is overeengekomen dat een uitzendkracht 1/3 deel van de zogenaamde doorsneepremie betaalt. De Koning betaalt 2/3 van de pensioenpremie. De premie voor 2014 bedraagt 12%.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de pensioenverzekeraar: http://www.stippensioen.nl/ .

StiPP start afkoop (update augustus 2009)
Sinds 2007 biedt de Pensioenwet de mogelijkheid aan pensioenfondsen om pensioenen van geringe omvang ‘af te kopen' door de waarde van de pensioenaanspraak aan de gewezen deelnemer uit te keren. StiPP heeft besloten om alle gewezen deelnemers die vóór 2007 pensioen hebben opgebouwd bij StiPP actief te benaderen. Hen wordt de keuze geboden om het pensioen wel of niet af te kopen. Dit geldt alleen voor de deelnemers die een pensioen hebben onder de wettelijke afkoopgrens.
Tot en met december 2009 zullen alle gewezen deelnemers gefaseerd een brief ontvangen waarin een voorstel tot afkoop wordt gedaan.  De deelnemers van wie de deelname is beëindigd in 2007 zullen voor de afkoop worden benaderd in 2010.
naar boven