Onze website maakt gebruik van cookies. Deze hebben wij volledig geanonimiseerd. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.
Sluit
 

Veelgestelde vragen

Hieronder staan veelgestelde vragen aan De Koning. Klik op de vraag voor het antwoord.

vragen

antwoorden


Mijn uitzendkracht is ziek, wat nu?
De Koning uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht. Hij of zij dient zich dan ook voor 9.00 uur ’s morgens bij ons ziek te melden. Wij vragen wel altijd of zij ook zelf u als opdrachtgever willen bellen. Heeft u vervanging nodig dan kunt u dat aan ons doorgeven. Uiteraard worden voor de zieke uitzendkracht alleen de gewerkte uren gefactureerd.
naar boven

Mijn uitzendkracht neemt vakantie, hoe werkt dat?
Een uitzendkracht bouwt, net zoals iedere werknemer, vakantiedagen op. Hij of zij is niet verplicht deze op te nemen. Worden ze wel opgenomen dan moet dit altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren, zodat u rekening kunt houden met de bezetting. De vakantie-uren worden aangegeven op het declaratieformulier. Deze worden niet aan u gefactureerd. Heeft een uitzendkracht niet voldoende uren opgebouwd, dan worden deze niet uitbetaald.
naar boven

Hoe werkt het fasensysteem?
In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU is het fasensysteem vastgelegd. Het fasensysteem houdt in dat de uitzendkracht een aantal fasen doorloopt. Hoe verder de uitzendkracht in de fasen komt des te meer rechten worden opgebouwd, dus hoe vaster de relatie met de uitzendonderneming wordt. De CAO kent drie fasen te weten fase A, B en C.

Fase A Fase A duurt 78 gewerkte weken. Korte onderbrekingen door bijvoorbeeld vakantie of ziekte worden niet meegeteld. Indien de uitzendkracht in fase A langer dan 26 weken het werk onderbreekt, begint de telling van fase A opnieuw. Zonder onderbrekingen duurt fase A dus 1,5 jaar. Na 26 gewerkte weken heeft de uitzendkracht die ouder is dan 21 jaar recht op pensioenopbouw.

Fase B Fase B duurt maximaal 2 jaar. In deze fase kan het uitzendbureau aan de uitzendkracht maximaal acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden. Het uitzendbureau is niet gehouden aan een minimale termijn voor de arbeidsovereenkomsten. Na een onderbreking van meer dan 13 weken begint de telling van 24 maanden opnieuw. Na een onderbreking van meer dan 26 weken start de uitzendkracht weer aan het begin van fase A. Na het achtste contract of aan het einde van fase B komt de uitzendkracht in fase C.

Fase C In fase C komt de uitzendkracht voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau.
naar boven

Zo werkt het
Urendeclaratie
De verwerking van de uren gaat digitaal. De uitzendkracht en opdrachtgever accorderen beide de uren. De instructie hiervoor wordt gemaild zodra er iemand start met werken. Aan de hand van de digitaal geaccordeerde uren wordt de uitzendkracht uitbetaald en een nota verstuurd naar de opdrachtgever.
naar boven

Opdrachtbevestiging
Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken zoals de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.
Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de loonkosten van de uitzendkrachten en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten.
naar boven

Goed werkgeverschap
Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de uitzendkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever.
naar boven

Uitzendovereenkomst
De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.
naar boven

Arbeidsverhouding
Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.
naar boven