Onze website maakt gebruik van cookies. Deze hebben wij volledig geanonimiseerd. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.
Sluit
 

Wat kost een werknemer?

Het is geen verrassing meer dat de kosten van een werknemer aanzienlijk hoger liggen dan het bruto salaris. Er zijn immers tal van kostenposten die in meer of mindere mate een duit in het zakje doen van de totale kosten van een werknemer. Dertiende maand, secundaire arbeidsvoorwaarden – en ja, ook de koffie moet worden betaald.

Maar hoeveel kost een werknemer onder de streep eigenlijk extra bovenop het bruto salaris? 10%? 20%? In werkelijkheid liggen de kosten dichter in de buurt van 50%.

In dit blog zetten we de verschillende kostenposten voor u op een rijtje.

1. Directe Loonkosten

Kort samengevat bestaan de directe kosten van een medewerker uit het bruto salaris en verplichte extra’s zoals de vakantietoeslag en een dertiende maand. Het bruto salaris mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon voor de betreffende leeftijdsgroep.

- Salaris: minimaal het minimumloon voor leeftijdsgroep
- Vakantietoeslag: minimaal 8% van bruto jaarsalaris
- Dertiende maand
- Provisie: veelvoorkomend bij salesfuncties
- Winstuitkering: afhankelijk van behaald bedrijfsresultaat over een jaar

De directe loonkosten nemen doorgaans het grootste gedeelte van de totale loonkosten in. Doordat ze grotendeels bij wet of CAO zijn vastgelegd, heeft u als werkgever weinig invloed op deze kosten.

2. Indirecte Loonkosten

Naast de directe loonkosten bestaat een substantieel deel van uw totale personeelskosten uit de zogenaamde indirecte loonkosten. Juist deze indirecte loonkosten blijven makkelijk onopgemerkt.  Bovendien nemen ze de laatste 5 jaar relatief sterk toe. Kennis ervan is dus bijzonder waardevol voor werkgevers.

Indirecte kosten van een werknemer zijn sterk afhankelijk van de specifieke CAO en verschillen dus aanzienlijk per branche. Onder deze kosten vallen – naast de afgesproken of in een CAO vastgelegde secundaire arbeidsvoorwaarden – ook de kosten van faciliteiten die redelijkerwijs door de medewerker kan worden verlangd. Investeringen die u maakt ten gunste van uw personeel zijn eveneens indirecte loonkosten.

Veelvoorkomende voorbeelden van indirecte loonkosten zijn:

- Overwerkvergoedingen
- Absentie: deze kosten tellen veelal dubbel, doordat het werk door anderen uitgevoerd moet worden
- Pensioenkosten: gemiddeld ruim 9% van de loonkosten
- Administratieve kosten
- Huisvesting: meer personeel betekent meer vereiste ruimte
- Communicatiemiddelen
- Kantoorinventaris
- Werknemersverzekeringen
- Training en opleidingen
- Reisvergoeding
- Auto van de zaak
- Onkostenvergoedingen

3. Premies en Bijdragen

Een specifieke kostenstroom gerelateerd aan de directe kosten zijn de verplichte loonheffingen en bijdragen die u voor een medewerker afdraagt aan de belastingdienst.

Premies en bijdragen fluctueren relatief sterk ten opzichte van de andere loonkosten. Ze drukken dus een fors en moeilijk te voorspellen stempel op de totale loonkosten. Het is daarom raadzaam om uzelf jaarlijks goed te informeren over de op handen zijnde veranderingen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

U dient de volgende premies en loonheffingen af te dragen:

- loonbelasting en premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) 

- Uniforme toeslag kinderopvang
- Premies werknemersverzekeringen (sectorpremie, WW, WAO/WIA en Whk, welke is opgebouwd uit WGA vast, WGA flex en ZW flex)
- Sociale verzekering Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing)

Waarover moet ik premies en bijdragen betalen?

U dient de premies en bijdragen te betalen over alle directe loonkosten plus de lonen in natura, zoals een auto van de zaak. Indirecte loonkosten die niet rechtstreeks in handen komen van de medewerker tellen niet mee.

Hoe verlaagt een uitzendbureau mijn loonkosten?

Veel bedrijven stellen zich de vraag of het mogelijk is om loonkosten betaalbaar en beheersbaar te houden.

Een uitzendbureau als De Koning kan u hierin op diverse manieren ondersteunen:

- Uitzendkrachten: maximale flexibiliteit, minimaal risico
- Payrolling: u de werknemer, wij de verplichtingen en risico’s
- ZZP-bemiddeling: zet ZZP’ers in zonder risico op boetes door schijnzelfstandigheid

Door gebruik te maken van een uitzendbureau kunt u uzelf hoge loonkosten en kopzorgen besparen. Neem contact op met De Koning uitzendbureau om te bespreken hoe uw bedrijf van onze dienstverlening kan profiteren, of meld hier direct uw vacature aan

Wat kost een werknemer?