Onze website maakt gebruik van cookies. Deze hebben wij volledig geanonimiseerd. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.
Sluit
 

Wanneer moeten werkgevers transitievergoeding betalen?

Stel: u bent als werkgever genoodzaakt na 2 jaar een vaste medewerker te ontslaan of het contract van een tijdelijke medewerker niet voort te zetten. Dan dient u vanaf heden een transitievergoeding te betalen.

De transitievergoeding is op 1 juli 2015 ingevoerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. De overheid wil hiermee een betere positie creëren voor tijdelijke medewerkers. De transitievergoeding dient voor de medewerker ter compensatie van het ontslag en ter overbrugging naar een andere baan. 

Deze nieuwe regeling roept de nodige vragen op. Wanneer heeft een werknemer precies recht op transitievergoeding? Hoe wordt de hoogte ervan precies bepaalt? En zijn er uitzonderingsomstandigheden? Dit blog geeft u een helder overzicht.

Wanneer moet ik een transitievergoeding afdragen?

Alleen medewerkers die twee of meer dienstjaren voor u hebben gewerkt hebben recht op transitievergoeding. Dit geldt dus zowel voor werknemers in vaste dienst als voor werknemers met tijdelijke contracten. Ook wanneer de tijdelijke contracten zijn onderbroken met tussenpozen (van maximaal 6 maanden), wordt de contractduur bij elkaar opgeteld. De duur van de tussenpozen zelf telt niet mee.

Wat als de werknemer zelf ontslag neemt?

In principe hoeft u geen transitievergoeding te betalen wanneer een werknemer zelf beslist het dienstverband te beëindigen. Deze regel gaat echter niet op wanneer aantoonbaar is dat u als werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was. In dat geval dient u eveneens een transitievergoeding uit te betalen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen, wordt er gekeken naar het aantal gehele periodes van 6 maanden. Heeft iemand 2 jaar en 4 maanden voor u gewerkt? Dan is er dus sprake van vier periodes van 6 maanden.

De berekening van de transitievergoeding valt uiteen in de eerste tien dienstjaren en de jaren erna.

Jaar 0-10: 1/6 maandsalaris per hele periode van 6 maanden
Jaar 10+: 1/4 maandsalaris per hele periode van 6 maanden

De totale transitievergoeding kent een maximumgrens van €75.000,- (of het bruto jaarsalaris, wanneer dit hoger is).

De hoogte van het maandsalaris wordt afgemeten naar de optelsom van het basis bruto maandsalaris en vakantietoeslag – andere looncomponenten tellen niet mee.

Rekenvoorbeeld 1
Situatie: Iemand heeft 3 jaar en 3 maanden gewerkt. Het actuele bruto maandsalaris plus vakantietoeslag bedraagt €2.000,-.

Aantal hele periodes van 6 maanden: 6
Hoogte transitievergoeding: 6 x (1/6) x 2000 = 2000.

Rekenvoorbeeld 2
Situatie: Iemand heeft 13 jaar en 7 maanden gewerkt. Het actuele bruto maandsalaris plus vakantietoeslag bedraagt €2.000,-.

Aantal hele periodes van 6 maanden: 27
Hoogte transitievergoeding: (20 x (1/6) x 2000) + (7 x (1/4) x 2000) = 10.166,67.

Zijn er uitzonderingen op de transitievergoeding?

Stel: een medewerker doet een greep uit eigen kas en wordt ontslagen. Of een bedrijf dat wankelt op de grens van een faillissement is noodgedwongen een ontslagronde te voeren. Moet de werkgever ook in deze situaties een transitievergoeding betalen?

De WWZ definieert een aantal uitzonderingssituaties op de transitievergoeding die werkgevers globaal tegemoetkomen. Zo hoeft er geen transitievergoeding te worden uitgekeerd wanneer:

  • het ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden
  • de ontslagen medewerker verwijtbaar handelde of nalatig is geweest
  • de ontslagen medewerker nog geen 18 jaar oud is
  • de ontslagen medewerker reeds AOW-gerechtigd is
  • het bedrijf verkeert in faillissement, schuldsanering of surseance van betaling
  • er in de CAO een vergelijkbaar alternatief voor de transitievergoeding is overeengekomen
  • de medewerker korter dan 2 jaar bij u in dienst is geweest

Wat zijn de voordelen van uitzendkrachten?

Doordat de WWZ de totale kosten van werknemers verhoogt, leveren werkgevers in op flexibiliteit en lopen meer financiële risico’s.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor een deel van hun functies te laten uitvoeren door uitzendkrachten. Hoewel de regels omtrent de transitievergoeding ook gelden voor uitzendkrachten, biedt een uitzendbureau u veel extra voordelen en houvast. Zo heeft u geen omkijken naar de administratie, aanzegtermijn en arbeidsrechtelijke risico’s – dat regelen wij. Ook geldt voor uitzendkrachten een maximale opgetelde duur van tijdelijke contracten van 5,5 jaar, wat aanzienlijk meer flexibiliteit oplevert dan de maximale duur van 2 jaar die geldt op tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Door gebruik te maken van een uitzendbureau loopt u dus minder risico’s en wint u aan flexibiliteit. Interesse? Meld hier direct uw vacature aan of neem contact op met De Koning uitzendbureau voor meer informatie.

LET OP: per 1 januari 2020 is bovenstaande niet meer van toepassing en dient u vanaf de eerste dag van het dienstverband rekening te houden met de transitievergoeding (1/3 maandsalaris per gewerkt jaar).